Trädgård

Genom att använda ett spridarmunstycke vid gödsling av gräsmattan förenklas utspridningen samtidigt som gräsmattan vattnas. Detta sparar tid då användaren slipper lösa upp produkten i vatten, det hjälper även till att minska feldosering eftersom spridarmunstycket kan fås med rätt automatisk dosering och det minskar därför även risken för att gräset bränner. Det har också visat sig att flytande gödsel ger överlägsen effekt för gräsmattan.

Spridarmunstycket passar även utmärkt för spridning av andra produkter inom växtvård, exempelvis mossbekämpningsmedel, ogräsmedel och trädgårdsgödsel samt medel för skadedjursbekämpning.

Den barnskyddande ventilen ser till att innehållet transporteras och förvaras säkert i behållaren.