Bilvård

Schampo, vax och avfettning för bilen appliceras lättare med ett spridarmunstycke.

Dessutom blandas rätt andel vätska/medel med vatten. På så sätt minskar risken för feldosering och överanvändning av medel, som annars hamnar i miljön. Rätt dosering blir även ett ekonomiskt argument för konsumenten.

Spridarmunstycket monteras på en dunk med koncentrerad vätska och kopplas enkelt till en vattenslang. Den barnskyddande ventilen ser till att innehållet transporteras och förvaras säkert i behållaren.