Båtvård

Genom att applicera ett spridarmunstycke på produkten minskas antalet rengöringsmoment och gör det enklare för användaren. Det blir också lättare att komma åt svåråtkomliga ställen vid behandling av båtens alla delar.

Spridarmunstycket monteras på en dunk med koncentrerad vätska och kopplas till en vattenslang. Via spridarmunstyckets ventil, som har flera lägen beroende på val av spraymönster, blandas rätt andelar vätska och vatten för att uppnå lämplig koncentrationsnivå. Detta minskar risken för feldosering. Applicera vätskan enkelt på önskat område och det blir minimalt med spill och miljöpåverkan.